Tổ chức đoàn thể

Vạch mặt ý đồ của TQ khi đưa dàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam


Trung Quốc mới đây đã trái phép đưa giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam. Giàn khoan này được hộ tống bởi khoảng 80 tàu, vốn đã đâm và phun vòi rồng vào các tàu của Việt Nam, khiến căng thẳng trong khu vực lên mức cao nhất ...