Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:35 05/11/2018  

Kế hoạch tổ văn phòng 2018-2019

Điện thoại: Email:
Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
Tổ phó: Chuyên môn: Lĩnh vực phụ trách: Điện thoại: Email:
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Hoàng Thị Mai Phương    Thị Trấn  
2  Lê Thị Thanh Hiền    Thị Trấn  
...

 Hồ Lê Nam Nhi 

Hồ Văn Hư

 

 Hồng Trung

Hồng Vân

 

TRƯỜNG MN HỒNG TRUNG

TỔ VĂN PHÒNG

 
   

 


Số  03KH-TVP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hồng Trung, ngày 3  tháng 11  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG THÁNG 10

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ khối và nhà trường; Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch công tác tháng 10 như sau:

     1/Công tác chung

Toàn thể nhân viên Tổ văn phòng luôn đoàn kết, giúp đở nhau trong công việc, phối kết hợp trong nhà trường cùng thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao,cùng thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niêm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

     2/Nhiệm vụ cụ thể.

*Nhân viên kế toán

  -Làm lương đúng thời gian cho CBCNV tháng 11

  - Hoàn tạm ứng nguồn kinh phí để đảm bảo nguồn chi

 - Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán

 -Thanh toán các chế độ phát sinh trong tháng kịp thời cho CBCNV (truy lĩnh,thai sản)

 - Phối kết hợp với các Tổ khối chuẩn bị công tác ngày Lễ 20/11 được thành công

 -Theo dõi và giám sát nguồn kinh phí của nhà trường,tổng hợp và báo cho Hiệu trưởng khi có biến động

   * Nhân viên y tế

  -Sơ cấp cứu kịp thời khi có tai nạn xảy ra

 -Lên kế hoạch công tác tuần

 - Cân trẻ theo lịch

 -Theo dõi tình hình sức khỏe trẻ tại trường

 -Tiếp tục lên kế hoạch tuyên truyền phòng chóng dịch tùy mùa vào thực tế đơn vị và địa phương

 -Tiếp tục thực hiện chương trình chăm sóc trẻ bị SDD như cân đối khẩu phần ăn cho trẻ,phối hợp với giáo viên và phụ huynh cho trẻ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và hết phẩu phần ăn

 -Phối hợi với P.Hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc,nuôi dưỡng thường xuyên đổi thực đơn để tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ

 -Phối hợp với giáo viên cân đo trẻ

 -Thường xuyên kiểm tra vệ sinh trường lớp,vệ sinh môi trường

       *Nhân viên Văn thư-Thủ quỷ

 -Cập nhật ,theo dõi và xử lý công văn đi,đến trong tháng

 -Báo cáo thông tin 2 chiều kịp thời

 -Lập các loại hồ sơ và vào các sổ đầy đủ

 - Cộng sổ sách,đối chiếu cùng kế toán các nguồn kinh phí để chốt sổ cuối tháng

 -Thu các khoản từ phụ huynh vào sổ đầy đủ và báo cáo cho kế toán vào ngày mồng 30 hàng tháng

       * Nhân viên Bảo vệ

 -Bảo vệ tài sản nhà trường tốt tránh mất mát và hạn chế hư hỏng

 -Vệ sinh,cắt tỉa cây cảnh trước khuôn viên trường  luôn xanh, sạch ,đẹp để chào mừng Ngày NGVN 20/11

   * Trên đây là  kế hoạch công tác của Tổ văn phòng tháng 11 , đề nghị các thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra. Kế hoạch này đã được thông qua toàn thể các tổ viên trong khối

Nơi gửi:                                                                       TỔ TRƯỞNG

         - BGH (b/cáo)

         - Các TV trong khối (T/hiện)

        

                                                         Hoàng Thị Mai Phương

 

Duyệt của Lãnh đạo trường

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Số lượt xem : 240